Get Started!

It takes less than 30 seconds to move toward homeownership. And it is free. Let us help you.

Oklahoma

FHA Loan Limits

CONTACT US FOR MORE ANSWERS

County Name

Single Family

Duplex

Tri-plex

Four-plex

——————————————————————————–

ADAIR

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ALFALFA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ATOKA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BEAVER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BECKHAM

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

ELK CITY, OK (MICRO)

——————————————————————————–

BLAINE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BRYAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

DURANT, OK (MICRO)

——————————————————————————–

CADDO

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CANADIAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

OKLAHOMA CITY, OK (MSA)

——————————————————————————–

CARTER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

ARDMORE, OK (MICRO)

——————————————————————————–

CHEROKEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TAHLEQUAH, OK (MICRO)

——————————————————————————–

CHOCTAW

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CIMARRON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CLEVELAND

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

OKLAHOMA CITY, OK (MSA)

——————————————————————————–

COAL

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

COMANCHE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

LAWTON, OK (MSA)

——————————————————————————–

COTTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CRAIG

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CREEK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TULSA, OK (MSA)

——————————————————————————–

CUSTER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

DELAWARE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

DEWEY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ELLIS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GARFIELD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

ENID, OK (MICRO)

——————————————————————————–

GARVIN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GRADY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

OKLAHOMA CITY, OK (MSA)

——————————————————————————–

GRANT

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GREER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

HARMON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

HARPER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

HASKELL

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

HUGHES

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

JACKSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

ALTUS, OK (MICRO)

——————————————————————————–

JEFFERSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

JOHNSTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

KAY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

PONCA CITY, OK (MICRO)

——————————————————————————–

KINGFISHER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

KIOWA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

LATIMER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

LE FLORE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

FORT SMITH, AR-OK (MSA)

——————————————————————————–

LINCOLN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

OKLAHOMA CITY, OK (MSA)

——————————————————————————–

LOGAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

OKLAHOMA CITY, OK (MSA)

——————————————————————————–

LOVE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

ARDMORE, OK (MICRO)

——————————————————————————–

MAJOR

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MARSHALL

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MAYES

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MCCLAIN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

OKLAHOMA CITY, OK (MSA)

——————————————————————————–

MCCURTAIN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MCINTOSH

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MURRAY

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MUSKOGEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MUSKOGEE, OK (MICRO)

——————————————————————————–

NOBLE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

NOWATA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

OKFUSKEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

OKLAHOMA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

OKLAHOMA CITY, OK (MSA)

——————————————————————————–

OKMULGEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TULSA, OK (MSA)

——————————————————————————–

OSAGE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TULSA, OK (MSA)

——————————————————————————–

OTTAWA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MIAMI, OK (MICRO)

——————————————————————————–

PAWNEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TULSA, OK (MSA)

——————————————————————————–

PAYNE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

STILLWATER, OK (MICRO)

——————————————————————————–

PITTSBURG

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MCALESTER, OK (MICRO)

——————————————————————————–

PONTOTOC

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

ADA, OK (MICRO)

——————————————————————————–

POTTAWATOMIE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

SHAWNEE, OK (MICRO)

——————————————————————————–

PUSHMATAHA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ROGER MILLS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ROGERS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TULSA, OK (MSA)

——————————————————————————–

SEMINOLE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SEQUOYAH

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

FORT SMITH, AR-OK (MSA)

——————————————————————————–

STEPHENS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

DUNCAN, OK (MICRO)

——————————————————————————–

TEXAS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

GUYMON, OK (MICRO)

——————————————————————————–

TILLMAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

TULSA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TULSA, OK (MSA)

——————————————————————————–

WAGONER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

TULSA, OK (MSA)

——————————————————————————–

WASHINGTON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

BARTLESVILLE, OK (MICRO)

——————————————————————————–

WASHITA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WOODS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WOODWARD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

WOODWARD, OK (MICRO)