Get Started!

It takes less than 30 seconds to move toward homeownership. And it is free. Let us help you.

Wisconsin

FHA Loan Limits

CONTACT US FOR MORE ANSWERS

County Name

Single Family

Duplex

Tri-plex

Four-plex

——————————————————————————–

ADAMS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ASHLAND

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BARRON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BAYFIELD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BROWN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

GREEN BAY, WI (MSA)

——————————————————————————–

BUFFALO

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

BURNETT

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

CALUMET

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

APPLETON, WI (MSA)

——————————————————————————–

CHIPPEWA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

EAU CLAIRE, WI (MSA)

——————————————————————————–

CLARK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

COLUMBIA

$293,750

$376,050

$454,550

$564,900

MADISON, WI (MSA)

——————————————————————————–

CRAWFORD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

DANE

$293,750

$376,050

$454,550

$564,900

MADISON, WI (MSA)

——————————————————————————–

DODGE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

BEAVER DAM, WI (MICRO)

——————————————————————————–

DOOR

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

DOUGLAS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

DULUTH, MN-WI (MSA)

——————————————————————————–

DUNN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MENOMONIE, WI (MICRO)

——————————————————————————–

EAU CLAIRE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

EAU CLAIRE, WI (MSA)

——————————————————————————–

FLORENCE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

IRON MOUNTAIN, MI-WI (MICRO)

——————————————————————————–

FOND DU LAC

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

FOND DU LAC, WI (MSA)

——————————————————————————–

FOREST

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

GRANT

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

PLATTEVILLE, WI (MICRO)

——————————————————————————–

GREEN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MONROE, WI (MICRO)

——————————————————————————–

GREEN LAKE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

IOWA

$293,750

$376,050

$454,550

$564,900

MADISON, WI (MSA)

——————————————————————————–

IRON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

JACKSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

JEFFERSON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

WATERTOWN-FORT ATKINSON, WI (MICRO)

——————————————————————————–

JUNEAU

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

KENOSHA

$410,000

$524,850

$634,450

$788,450

LAKE COUNTY-KENOSHA COUNTY, IL-WI METROPOLITAN DIV

——————————————————————————–

KEWAUNEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

GREEN BAY, WI (MSA)

——————————————————————————–

LA CROSSE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

LA CROSSE, WI-MN (MSA)

——————————————————————————–

LAFAYETTE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

LANGLADE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

LINCOLN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MERRILL, WI (MICRO)

——————————————————————————–

MANITOWOC

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MANITOWOC, WI (MICRO)

——————————————————————————–

MARATHON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

WAUSAU, WI (MSA)

——————————————————————————–

MARINETTE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MARINETTE, WI-MI (MICRO)

——————————————————————————–

MARQUETTE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MENOMINEE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

MILWAUKEE

$315,000

$403,250

$487,450

$605,750

MILWAUKEE-WAUKESHA-WEST ALLIS, WI (MSA)

——————————————————————————–

MONROE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

OCONTO

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

GREEN BAY, WI (MSA)

——————————————————————————–

ONEIDA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

OUTAGAMIE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

APPLETON, WI (MSA)

——————————————————————————–

OZAUKEE

$315,000

$403,250

$487,450

$605,750

MILWAUKEE-WAUKESHA-WEST ALLIS, WI (MSA)

——————————————————————————–

PEPIN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

PIERCE

$365,000

$467,250

$564,800

$701,900

MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI (MSA)

——————————————————————————–

POLK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

PORTAGE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

STEVENS POINT, WI (MICRO)

——————————————————————————–

PRICE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

RACINE

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

RACINE, WI (MSA)

——————————————————————————–

RICHLAND

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

ROCK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

JANESVILLE, WI (MSA)

——————————————————————————–

RUSK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SAUK

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

BARABOO, WI (MICRO)

——————————————————————————–

SAWYER

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SHAWANO

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

SHEBOYGAN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

SHEBOYGAN, WI (MSA)

——————————————————————————–

ST. CROIX

$365,000

$467,250

$564,800

$701,900

MINNEAPOLIS-ST. PAUL-BLOOMINGTON, MN-WI (MSA)

——————————————————————————–

TAYLOR

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

TREMPEALEAU

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

VERNON

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

VILAS

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WALWORTH

$278,750

$356,850

$431,350

$536,050

WHITEWATER, WI (MICRO)

——————————————————————————–

WASHBURN

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WASHINGTON

$315,000

$403,250

$487,450

$605,750

MILWAUKEE-WAUKESHA-WEST ALLIS, WI (MSA)

——————————————————————————–

WAUKESHA

$315,000

$403,250

$487,450

$605,750

MILWAUKEE-WAUKESHA-WEST ALLIS, WI (MSA)

——————————————————————————–

WAUPACA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WAUSHARA

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

NON-METRO

——————————————————————————–

WINNEBAGO

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

OSHKOSH-NEENAH, WI (MSA)

——————————————————————————–

WOOD

$271,050

$347,000

$419,425

$521,250

MARSHFIELD-WISCONSIN RAPIDS, WI (MICRO)